اخطار استفاده از کاربر هم زمان

احتمالا کاربر دیگری با استفاده از نام کاربری و رمز عبور شما وارد سایت شده است لذا خواهشمند است بررسی بفرمایید و سریعا رمز عبور خود را تغییر دهید.مطابق مقررات سایت امکان استفاده دو کاربر همزمان وجود ندارد.
با تشکر از صبر و شکیبایی شما

Instagram
Telegram