دانلود سکشن های استاندارد ASME

دانلود رایگان آخرین ورژن سکشن های استاندارد ASME در زیر جهت استفاده شما دوستان قرار دادیم. همچنین برای دانلود استاندارد های ASME می توانید ” این پست ” را ببینید.

 


ASME SECTION I
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Rules for Construction of Power Boilers

ASME BPVC SECTION  I – 2021


ASME SECTION II
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Part A – Vol. 1
Ferrous Material Specifications
(Beginning to SA-450)

ASME BPVC SECTION  II – part A-1 – 2021


ASME SECTION II
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Part A – Vol. 2
Ferrous Material Specifications
(SA-451 to End)

ASME BPVC SECTION  II – part A-2 – 2021


ASME SECTION II
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Part B
Nonferrous Material Specifications

ASME BPVC SECTION  II – part B – 2021


ASME SECTION II
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Part C
Specifications for Welding Rods, Electrodes, and Filler Metals

ASME BPVC SECTION  II – part C – 2021


ASME SECTION II
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Part D
Proper ties (Customary)

ASME BPVC SECTION  II – part D – customary – 2021

 

Part D
Proper ties (Metric)

ASME BPVC SECTION  II – part D – metric – 2021


ASME SECTION III
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Rules for Construction of Nuclear Facility Components

Division 1: Subsection NE Class MC Components

ASME BPVC SECTION  III – Div. 1 – 2021


ASME SECTION IV
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Rules for Construction of Heating Boilers

ASME BPVC SECTION  IV – 2021


ASME SECTION V
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Nondestructive Examination

ASME BPVC SECTION  V – 2021


ASME SECTION VI
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Recommended Rules for the Care and Operation of Heating Boilers

ASME BPVC SECTION  VI – 2021


ASME SECTION VII
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Recommended Guidelines for the Care of Power Boilers

ASME BPVC SECTION  VII – 2021


ASME SECTION VIII
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Division 1

ASME BPVC SECTION  VIII – Div.1 – 2021


ASME SECTION VIII
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Division 2: Alternative Rules

ASME BPVC SECTION  VIII – Div.2 – 2021


ASME SECTION VIII
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Division 3: Alternative Rules for Construction of High Pressure Vessels

ASME BPVC SECTION  VIII – Div.3 – 2021


ASME SECTION IX

Boiler and Pressure Vessel Code – (Qualification Standard for Welding, Brazing, and Fusing Procedures, Welders, Brazers, and Welding, Brazing, and Fusing Operators)

ASME SECTION IX – 2021

ASME SECTION IX – 2019


ASME SECTION X
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels

ASME BPVC SECTION X – 2021


ASME SECTION XII
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Rules for Construction and Continued Service of Transport Tanks

ASME BPVC SECTION XII – 2019


ASME SECTION XIII
ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code

Rules for Overpressure Protection

ASME BPVC SECTION XIII – 2021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نوشتهٔ پیشین
دانلود استاندارد ASTM
نوشتهٔ بعدی
استاندارد های خوردگی و حفاظت از زنگ
مطالب مرتبط