شیر پروانه ای ( Butterfly valve )

شیر پروانه ای ( Butterfly valve ) يكي از ساده‌ترين شيرهايي كه كاربرد صنعتي آن در واحدهاي نفت و پتروشيمي متداول است شير صنعتي پروانه‌اي است. شير پروانه اي با…
فهرست