دستورالعمل حفاری و خاکبرداری

از جمله قسمت هایی که در پروژه های گازرسانی جز مهمی از اجرا تشکیل می دهد بحث حفاری و خاکبرداری است بنابراین اطلاعات در خصوص ایمنی در حفاری و خاکبرداری…

دستورالعمل و چک لیست ارزیابی پیمانکاران

دستورالعمل ارزیابی و چک لیست ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاران در زیر جهت استفاده همکاران آمده است: دستورالعمل ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکارانچک لیست ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاران

دستورالعمل های ایمنی در تزریق گاز

در زیر مجموعه دستورالعمل های ایمنی در تزریق گاز شبکه های انتقال، تغذیه و توزیع گاز در شرکت ملی گاز ایران به صورت زیر می باشد: دستورالعمل تزریق گاز-خطوط انتقال…

شرایط عمومی پیمان های PC

این شرایط عمومی برای تمامی پیمان های PC گازرسانی و شبکه های انتقال، تغذیه و توزیع مورد استفاده قرار می گیرد. شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های تامین کالا…

اجرا و راه اندازی خطوط انتقال گاز فشارقوی

اجرا و راه اندازی خطوط انتقال گاز فشارقوی شامل دستورالعمل ها و مقررات از مرحله اجرا تا تست و راه اندازی شبکه های فلزی تا فشار ۱۴۰۰ پوند می باشد.…

مشخصات فني و راه اندازی شبكه هاي گازرسانی فولادي

مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی فولادی شامل کلیه مقررات تا مرحله تست و راه اندازی می باشد. در نزد مهندسان نظارت شرکت گاز به عنوان مشخصات فنی…
فهرست