مفهوم تعدیل

در پیمان های دارای مدت طولانی بدلیل تغییرات در قیمت کالا و خدمات و افزایش هزینه های پیمانکار مبلغی به عنوان تعدیل به پیمانکار تعلق می گیرد… برای توضیح مفهوم…
فهرست