اولین همایش ملی مهندسان نظارت خط لوله و گازرسانی، دفاتر فنی و پیمانکاران صنعت نفت و گاز

محورهای همایش:

 • نظارت خطوط انتقال گاز
 • نظارت شبکه های توزیع و تغذیه
 • فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز
 • قرارداد و مشکلات پیمانی
 • صورت وضعیت های اجرا، کالا و تعدیل
 • برنامه زمانبندی
 • مشکلات و موانع اجرایی و ادعاهای پیمانی

هدف از برگزاری همایش:

 • انتقال تجربه بین بخش های مختلف
 • کارگاه های آموزشی در زمینه های تخصصی
 • ایجاد فرصت های شغلی
 • آشنایی با نیروهای کار توانمند
 • شبکه سازی شخصی
 • تبادل نظر بین شرکت کنندگان
 • ایجاد فرصت برای دانشجویان
 • آشنایی با استارت آپ های حوضه نفت و گاز
 • برگزاری نمایشگاه تخصصی

محل برگزاری:

استان فارس، شهر شیراز، مرکز همایش های بین المللی اتاق اصناف مرکز استان فارس

زمان برگزاری:

۱۴۰۲/۰۴/۱۶

هزینه شرکت در همایش:

در ثبت نام نهایی اعلام خواهد شد

پیش ثبت نام مهندسان و متخصصان

اولین همایش ملی مهندسان نظارت خط لوله و گازرسانی، دفاتر فنی و پیمانکاران صنعت نفت و گاز

پیش ثبت نام تولیدکنندگان و تامین کنندگان

اولین همایش ملی مهندسان نظارت خط لوله و گازرسانی، دفاتر فنی و پیمانکاران صنعت نفت و گاز

نام(ضروری)
فیلد کاری(ضروری)
بخش کاری(ضروری)

ارتباط با دبیرخانه همایش:

 1. از طریق پر کردن فرم روبرو
 2. یا می توانید نظرات ارزشمند خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید

moein.tavakol@gmail.com

فرم ارتباط با دبیرخانه همایش