پرسش های متداول تعدیل

برای تک تک سوال ها و پاسخ ها فکر و مطالعه شده است و تلاش کردیم که تمامی سوال ها با استفاده از دستورالعمل ها، مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی با لوله های پلی اتیلن و همچنین آیین نامه های داخلی شرکت گاز پاسخ داده شود.

امیدواریم مورد استفاده دوستان و همکاران عزیز قرار گیرد

1- آیا تعدیل به پیمان های ترک مناقصه هم تعلق می گیرد
2- آیا تعدیل به تجهیزکارگاه تعلق می گیرد
3- آیا تعدیل شامل پیش پرداخت می شود
4- تعدیل تجهیزکارگاه با چه شاخصی انجام می شود
5- اقلام ستاره دار پیمان چگونه تعدیل می شوند
6- آیا تاخیرات غیر مجاز هم تعدیل دارند
7- کارهای جدید که در پیمان انجام می شود چگونه تعدیل می شوند
8- در چه صورتی ضریب ۰٫۹۵ در رابطه تعدیل اجرا به ۱ تبدیل می شود
9- در چه صورتی ضریب ۰٫۹۵ در رابطه ضریب تعدیل اجرا به عدد ۰٫۹۷۵ تبدیل می شود
10- در چه صورتی ضریب ۰٫۸ در رابطه تعدیل کالا به ۱ تبدیل می شود
11- ضریب تعدیل تا چه رقمی باید گرد کرد
12- آیا تعدیل به پیمان هایی که فسخ می شوند تعلق میگیرد
13- آیا تعدیل به پیمان هایی که خاتمه می یابند تعلق میگیرد

1- آیا تعدیل به پیمان های ترک مناقصه هم تعلق می گیرد

تعدیل طبق بخشنامه ۱۷۳۰۷۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم به پیمان های روش مناقصه ای و هم برای روش ترک مناقصه ملاک عمل قرار می گیرد

2- آیا تعدیل به تجهیزکارگاه تعلق می گیرد

طبق بند ۱ ماده ۱۰ از بخشنامه ” دستورالعمل نحوه ی تعدیل آحاد بهای پیمان ها ” مبلغ کارکرد دوره تعدیل می شود کهکارکرد دوره شامل هزینه تجهیزکارگاه هم می باشد بنابراین تعدیل شامل تجهیزکارگاه می باشد.

3- آیا تعدیل شامل پیش پرداخت می شود

طبق بخش نامه های اعلامی تجهیزکارگاه شامل تعدیل می باشد حتی اگر  ۳۰% اول به صورت پیش پرداخت باشد ولی معمولا شرکت های استانی در صورتیکه پیش پرداختی داشته باشند بدلیل اینکه باید در ظرف ۲۵ روز اول تجهیزکارگاه انجام دهد بنابر این دلیل برای پیش پرداخت صورت گرفته در پیمان ها تعدیل محاسبه نمی کنند.

4- تعدیل تجهیزکارگاه با چه شاخصی انجام می شود

تجهیزکارگاه با شاخص کلی انجام می شود..

پی نوشت: در پیمان های صنعت نفت با شاخص فصلی مربوطه انجام می شود

5- اقلام ستاره دار پیمان چگونه تعدیل می شوند

اقلام ستاره دار ( ردیف های غیر پایه فهرست بها ) مشابه سایر ردیف های همان فصل مربوطه تعدیل می شوند

6- آیا تاخیرات غیر مجاز هم تعدیل دارند

به تاخیرات چه مجاز و چه غیر مجاز تعدیل تعلق می گیرد و فقط شاخص تعدیل آنها متفاوت هست.. جهت اطلاعات بیشتر بخش شاخص های تعدیل را مشاهده بفرمایید

7- کارهای جدید که در پیمان انجام می شود چگونه تعدیل می شوند

بر اساس ردیف ۵ از بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل شماره ۱۷۳۰۷۳ مربوط به نحوه تعدیل آحادبهای پیمان ها، کارهای جدیدی که در حین اجرای پیمان پیش می آید نیز دارای تعدیل می باشند و برای تعدیل این نوع کارها بدین صورت عمل می شود:

  • در صورتیکه کارها مطابق فهرست بهای واحد پایه ای که قیمت پیمان از آن گرفته شده، باشند مثل بقیه کارهای پیمان با همان شاخص مبنای پیمان تعدیل می شود
  • در صورتیکه کارهای جدید، فهرست بهایی نباشند بعد از تعیین مبلغ برای آن کار جدید ابتدا قیمت تعیین شده توسط کارفرما را تعدیل معکوس میکنیم تا به قسمت های دوره سه ماهه ی مربوط به مبنای پیمان تبدیل شود سپس کارهای جدید را بر اساس شاخص مبنای پیمان و مطابق بقیه ردیف های منظم به پیمان، تعدیل می کنیم

8- در چه صورتی ضریب ۰٫۹۵ در رابطه تعدیل اجرا به ۱ تبدیل می شود

بر اساس بند ۱ ماده ۸ دستورالعمل شماره ۱۷۳۰۷۳، در صورتیکه پیمان به اتمام رسیده و تحویل موقت شود و همچنین داراری تاخیر عیر مجاز نباشد ضریب رابطه تعدیل به ۱ تبدیل می شود.

9- در چه صورتی ضریب ۰٫۹۵ در رابطه ضریب تعدیل اجرا به عدد ۰٫۹۷۵ تبدیل می شود

بر اساس بند ۲ از ماده ۸ دستورالعمل شماره ۱۷۳۰۷۳، در صورتیکه پیمان به اتمام رسیده و تحویل موقت گردد و همچنین دارای تاخیر غیر مجاز باشد ضریب رابطه تعدیل به ۰٫۹۷۵ تبدیل می شود.

10- در چه صورتی ضریب ۰٫۸ در رابطه تعدیل کالا به ۱ تبدیل می شود

بر اساس ردیف ۱ از بند ۱ ماده ۲ بخشنامه ۲۸۷۱۰۳-۲۸/۱ ضریب ۰٫۸ در رابطه تعدیل کالا بعد از تایید AZ BUILT توسط دستگاه نظارت و تایید کارفرما، مقدار مصرفی واقعی مشخص می شود بنابراین ضریب به یک تبدیل می شود.

11- ضریب تعدیل تا چه رقمی باید گرد کرد

بر اساس بند ۳ ماده ۵ بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳ مربوط به دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پیمانها، ضریب تعدیل با سه رقم اعشار در محاسبات وارد می شود.

در واقع ابتدا با چهار رقم محاسبه شده و چنانچه رقم چهارم اعشار ۵ یا بزرگتر باشد رقم چهارم حذف و یک واحد به رقم سوم اعشار اضافه می شود و در غیر اینصورت رقم سوم تغییری نمیکند… به صورت خلاصه باید تا سه رقم اعشار از نظر ریاضی گرد شود.

12- آیا تعدیل به پیمان هایی که فسخ می شوند تعلق میگیرد

بر اساس ماده ۷ دستورالعمل تعدیل شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ در صورتیکه به علت قصور پیمانکار، پیمان فسخ شود، تعدیل مبلغ کارهای انجام شده طبق دستورالعمل تعدیل محاسبه می شود.

13- آیا تعدیل به پیمان هایی که خاتمه می یابند تعلق میگیرد

بر اساس ماده ۶ دستورالعمل تعدیل شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ در صورتیکه قصوری از طرف پیمانکار نباشد پیمان خاتمه یابد، کارکرد پیمانکار مشمول تعدیل می باشد

بروزرسانی بطور منظم انجام خواهد شد
اگر سوال خود را نیافتید از روش های زیر به ما اطلاع دهید تا به سوال شما پاسخ داده شود:

در ایمیل با ما در ارتباط باشید

ایمیل ارسال کنید و پاسخ مناسب دریافت کنید
moein.tavakol@gmail.com

پشتیبان شما هستیم

تماس بگیرد و پاسخ مناسب دریافت کنید
۰۹۱۷۱۸۷۳۳۹۲

فهرست