پرسش های متداول مشخصات فنی لوله های پلی اتیلن

برای تک تک سوال ها و پاسخ ها فکر و مطالعه شده است و تلاش کردیم که تمامی سوال ها با استفاده از دستورالعمل ها، مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی با لوله های پلی اتیلن و همچنین آیین نامه های داخلی شرکت گاز پاسخ داده شود.

امیدواریم مورد استفاده دوستان و همکاران عزیز قرار گیرد

طبق دستورالعمل ماده ۲ از فصل اول مشخصات فنی پیمانکار ابتدا جهت تعیین مسیر باید چاله آزمایشی حفر کند تا مهندس ناظر تعیین مسیر و سپس اجازه حفر کانال توسط مهندس ناظر صادر خواهد شد.

مطابق بند ۱ و ۲ و ۳ از ماده ۳ فصل اول مشخصات فنی :
  • وسایل حمل و نقل باید صاف و فاقد اجسام تیز باشد
  • در انبار سرپوشیده و دور از معرض نور خورشید باشد و شرایط طوری باشد مانع از دو پهنی لوله ها شود
مطابق ردیف های ۱ تا ۵ از بند ۴ و ردیف های ۱ تا ۴ از بند ۵ ماده ۳ فصل اول مشخصات فنی:
  • ارتفاع لوله های روی هم چه در لوله های شاخه ای و چه در لوله های حلقه ای نباید از ۱٫۵ متر تجاوز کند
  • لوله های حلقه ای باید روی سطح صاف و عاری از اشیا نوک تیز و بر روی تخته های چوبی صاف باشد
  • لوله های شاخه ای باید بر روی پایه هایی به عرض حداقل ۱۰ سانتیمتر و فاصله آنها از یکدیگر حداکثر ۱ متر و همچنین دو سر لوله باید در فاصله ۱۰ سانتیمتری از انتها بر روی پایه قرار گیرد
  • در حمل و نقل لوله شاخه ای نباید بیشتر از ۹۰ سانتیمتر از لوله خارج از وسیله نقلیه باشد
  • برای حمل لوله های منفرد شاخه ای باید با حتی الامکان از نیروی انسانی استفاده شود

در هنگام حمل لوله های حلقه ای میتوان آنها را به صورت عمود کنار هم قرار داد ولی برای انبار این روش امکان پذیر نیست

طبق بند ۹ از ماده ۱۰ فصل اول مشخصات فنی پلی اتیلن خاک نرم برای روی لوله در صورتی که خاک کانال با چشمه ۸ میلیمتر قابل سرند باشد مناسب است در غیر اینصورت پیمانکار موظف به تهیه خاک رس یا ماسه بادی می باشد.

طبق بند ۸ از ماده ۱۰ فصل اول مشخصات فنی پلی اتیلن حداکثر قطر دانه بندی خاک برگشتی به کانال ۱۰ سانتیمتر می باشد.

طبق بند ۱ از ماده ۹ فصل اول مشخصات فنی پلی اتیلن تسطیح و رگلاژ کف و دیواره کانال و همچنین طرفین خارج کانال به عرض ۳۰ سانتیمتر بایستی انجام گیرد و جز باررسی های قبل از لوله گذاری می باشد.

بروزرسانی بطور منظم انجام خواهد شد
اگر سوال خود را نیافتید از روش های زیر به ما اطلاع دهید تا به سوال شما پاسخ داده شود:

در ایمیل با ما در ارتباط باشید

ایمیل ارسال کنید و پاسح مناسب دریافت کنید
moein.tavakol@gmail.com

پشتیبان شما هستیم

تماس بگیرد و پاسح مناسب دریافت کنید
۰۹۱۷۱۸۷۳۳۹۲