قبل از مطالعه این مبحث ابتدا مفهوم تجهیزکارگاه و براورد تجهیزکارگاه در پیمان را مطالعه بفرمایید

محاسبه تجهیزکارگاه در صورت وضعیت

به صورت پیش فرض طبق فهرست بها آیتم تجهیزکارگاه به صورت زیر پرداخت می شود:

  1. ۴۵% مبلغ آیتم در ابتدا و بعد از تجهیزکارگاه در ابتدای پروژه و تایید دستگاه نظارت و تامین نظر واحد ایمنی قابل پرداخت است
  2. ۴۵% مبلغ آیتم در حین اجرای پروژه و با توجه به پیشرفت پروژه با تایید دستگاه نظارت و واحد ایمنی در هر صورت وضعیت پرداخت می شود
  3. ۱۰% مبلغ آیتم در انتها و بعد از برچیدن کارگاه به همراه صورت وضعیت قطعی پرداخت می شود

البته ملاک عمل شرایط خصوص در پیمان می باشد و به طور معمول در شرایط خصوصی نحوه ی پرداخت آیتم تجهیزکارگاه به صورت زیر می باشد:

  1. ۳۰% مبلغ آیتم در ابتدا و بعد از تجهیزکارگاه در ابتدای پروژه و تایید دستگاه نظارت و تامین نظر واحد ایمنی قابل پرداخت است
  2. ۶۰% مبلغ آیتم در حین اجرای پروژه و با توجه به پیشرفت پروژه با تایید دستگاه نظارت و واحد ایمنی در هر صورت وضعیت پرداخت می شود
  3. ۱۰% مبلغ آیتم در انتها و بعد از برچیدن کارگاه به همراه صورت وضعیت قطعی پرداخت می شود

نکات زیر را باید مد نظر قرار داد:

  • بدلیل اینکه تامین اقلام ایمنی و تمامی مسائل مرتبط با ایمنی کارگاه در آیتم تجهیزکارگاه قرار دارد بنابراین در صورت وضعیت های اجرا یکی از امضا کنندگان فرم ۴۴ واحد ایمنی (HSE) می باشد لذا تامین نظر واحد ایمنی شرط پرداخت ایتم تجهیزکارگاه می باشد و به صورت قانونی ابتدا گزارشات ایمنی به صورت ماهانه رویت و بررسی و سپس واحد ایمنی نظر خود را در این خصوص اعلام می کند
  •  بعد از اتمام مبلغ پیمان و رفتن به اضافه کاری مبلغ تجهیزکارگاه تغییری نمی کند لذا در زمان اضافه کاری پیمان آیتم تجهیزکارگاه نداریم
  • ۱۰% انتهایی آیتم تجهیزکارگاه در صورت وضعیت قطعی و بعد از برچیدن کارگاه پرداخت خواهد شد لذا در زمانی که وارد مرحله اضافه کاری شده باشید هم حداکثر مبلغ پرداخت شده بابت آیتم تجهیزکارگاه باید ۹۰% مبلغ کل باشد
, , , , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
برآورد تجهیزکارگاه برای پیمان
نوشتهٔ بعدی
انواع قرارداد های صنعت نفت

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست