در پیمان هایی که تعدیل به آنها تعلق می گیرد ابتدا به دفترچه پیمان مراجعه کرده تا ببینیم آیا تعدیل به بخش کالا ( خرید PROCUREMENT ) تعلق گرفته است… در صورتیکه کالای پیمان دارای تعدیل باشد برای پیمان های صنعت نفت مطابق بخشنامه ۲۸۷۱۰۳-۲۸/۱ تعدیل کالا محاسبه می شود.

چون معمولا تعدیل بخش کالا در پیمان های شبکه گاز به خرید لوله فلزی و لوله پلی اتیلن مرتبط می شود بنابراین برای هر بخش بدین صورت عمل می کنیم:

۱- بخش فلزی

جهت تاثیر تغییرات قیمت بر خرید لوله های فلزی از فرمول زیر استفاده می شود:

ES = ∑ ESi
ESi = 0.8 × a × ( W - W0 )

ES : تعدیل کلی مربوط به خرید بخش P در پیمان ( تعدیل هر قسمت محاسبه شده و سپس مجموع تمامی تعدیل ها محاسبه می شود )

ESi : تعدیل مربوط به هر یک از تجهیزات یا کالاها مربوط به خرید فولاد و فلزات پایه در بخش P

ضریب ۰٫۸ :  ضریب ثابتی است و به معنی این است که ۸۰% مبلغ تعدیل کالا پرداخت شود تامقدار دقیق کالای مصرفی بعد از چک شدن ازبیلت تعیین گردد

a : وزن فلزات پایه موجود در کالای مشمول تعدیل

  • برای محاسبه وزن فلز در لوله های فلزی در واقع طول لوله در واحد وزن لوله بر حسب متر ( kg/m ) مطابق مشخصات کارخانه سازنده ( بر اساس ضخامت و سایز لوله وزنها متفاوت می باشد )

W : نرخ فلزات در زمان خرید

W0 : نرخ فلزات در اخرین روز پیشنهاد پیمانکار برای پیمان های مناقصه ای و یا روز تسلیم قیمت قطعی برای پیمان های غیرمناقصه ای

۲- بخش پلی اتیلن

جهت تاثیر تغییرات قیمت بر خرید لوله های پلی اتیلن از فرمول زیر استفاده می شود:

ES = ∑ ESi
ESi = 0.8 × a × ( Z - Z0 )

ES : تعدیل کلی مربوط به خرید بخش P در پیمان ( تعدیل هر قسمت محاسبه شده و سپس مجموع تمامی تعدیل ها محاسبه و تعدیل کل بدست می آید )

ESi : تعدیل مربوط به خرید پلی اتیلن مربوط به هر یک از تجهیزات یا کالاها در بخش P

ضریب ۰٫۸ :  ضریب ثابتی است و به معنی این است که ۸۰% مبلغ تعدیل کالا پرداخت شود تامقدار دقیق کالای مصرفی بعد از چک شدن ازبیلت تعیین گردد

a : وزن پلی اتیلن مربوط به کالای مشمول تعدیل

  • برای محاسبه وزن لوله های پلی اتیلن در واقع طول لوله در واحد وزن لوله بر حسب متر ( kg/m ) مطابق مشخصات کارخانه سازنده ( بر اساس SDR و فشار و سایز لوله متفاوت می باشد )

Z : نرخ پلی اتیلن از شاخص  ” پلی اتیلن سنگین اکستروژن  ( HDPE ) ” سایت کالای بورس ایران ( IME ) { شاخص کمترین نرخ عرضه } در زمان خرید

Z0 : نرخ پلی اتیلن از شاخص  ” پلی اتیلن سنگین اکستروژن  ( HDPE ) ” سایت کالای بورس ایران ( IME ) { شاخص کمترین نرخ عرضه } در زمان اخرین روز پیشنهاد پیمانکار برای پیمان های مناقصه ای و یا روز تسلیم قیمت قطعی برای پیمان های غیرمناقصه ای

تبصره: زمان خرید برای تمامی خرید های پیمان همان زمان تعیین شده در برنامه زمان بندی ارائه شده توسط پیمانکار ملاک محاسبه می باشد و در صورتیکه پیمانکار زودتر یا دیرتر از زمان تعیین شده در برنامه زمان بندی اقدام به خرید یا کار کند ملاک محاسبه قرار نمیگیرد

, , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
محاسبه تعدیل اجرا ( Construction )
نوشتهٔ بعدی
نمونه محاسبه تعدیل کالا

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست