پایپ جکینگ

pipejaking gasplus-1

توضیحات

در شبکه شهری و تغذیه و بر اساس فهرست بهای گاز شهری و فهرست بهای خطوط لوله کمربندی و تغذیه جهت عبور از مکان هایی مثل اتوبان ها،جاده های اصلی و خطوط راه آهن بورینگ  طبق نقشه استاندارد SM-6022 و PE-SM-6022 و SM-6024 بورینگ پیش بینی شده است ولی ممکن است در بعضی مواقع به دلایل مختلف از جمله طول زیاد، منطقه ی دارای بافت سنگی یا کرشک ( جوش سنگ )، قادر به اجرای بورینگ نیستیم بنابراین با تایید کارفرما و مهندس مشاور پایپ جکینگ اجرا می شود.

مزایا پایپ جکینگ

  • امکان اجرا برای طول های زیاد ( مناسب برای اتوبان ها و…)
  • اجرا در یک خط مستقیم بنابراین در جاهایی که در زیرزمین دارای موانعی مثل فیبر نوری و… باشد و نیاز به اجرای کار در یک خط مستقیم باشیم مناسب می باشد
  • امکان اجرا در بافت های سنگی و کرشک
  • اجرای سریعتر و راحت تر

معایب پایپ جکینگ

  • هزینه زیاد اجرای کار
  • نیاز به تنظیمات خاص 
  • نیاز به حمل ویژه بدلیل دستگاه مخصوص و وسایل مرتبط
ابعاد چاله پایپ جکینگ
چاله اجرا شده برای لوله 12 متری
چاله اجرا شده و در حال جا زدن casing
چاله اجرا شده
pipejaking gasplus-11

عمق چاله:

عمق چاله با توجه به مجوز اداره راه باید حداقل ۲٫۵ متر از بستر زمین در پاشنه جاده تا روی غلاف بورینگ باشد همچنین برای کار مانور کاری دستگاه پایپ جکینگ حدود ۱ متر عمق نیاز است و با در نظر گرفتن قطر لوله غلاف بورینگ تا ۲۴ اینچ، عمق چاله پایپ جکینگ ۴ متر از پاشنه جاده متناسب می باشد.

عرض چاله:

عرض چاله بسته یه محل اجرا و عرض دستگاه و مانور کاری حدود ۳ تا ۴ متر مناسب می باشد.

طول چاله:

بسته به اینکه لوله غلاف پایپ جکینگ ۶ متری یا ۱۲ متری باشد متفاوت خواهد بود ولی در هر صورت برای دستگاه حدود ۴ متر طول نیاز است و در صورتیکه از لوله ۶ متری استفاده شود طول چاله ۱۰ متر  و اگر از لوله ۱۲ متری استفاده کنیم طول چاله ۱۶ متر مناسب است.

مراحل اجرای کار و دستگاه ها
گذاشتن دستگاه حفاری روی ریل و تراز کردن ریل ها
تراز کردن ریل های دستگاه حفاری
تنظیمات نهایی برای جا زدن غلافی
pipejaking gasplus-8

پس از حفر چاله نسبت به صاف و تراز کردن کف چاله اقدام و سپس ریل های دستگاه جاگذاری می شود و دستگاه آماده ی حفاری می شود. به ترتیب لوله های غلافی جوشکاری و جاگذاری میشود و پس از آن لوله غلافی casing با اینسولیتور به داخل غلاف اولی جا زده و بعد از این مرحله نسبت به نوارپیچی و بستن اینسولیتور ها بر روی لوله اصلی گاز اقدام و به داخل غلاف casing جاگذاری می کنیم.

نوشتهٔ پیشین
بلودان خط فلزی
نوشتهٔ بعدی
اجرای اسپندل و تلسکوپی شیر پلی اتیلن

مطالب مرتبط