در پیمان هایی که تعدیل به آنها تعلق می گیرد ابتدا به دفترچه پیمان مراجعه کرده تا ببینیم آیا تعدیل به بخش اجرا تعلق گرفته است یا ن… در صورتیکه بخش اجرا دارای تعدیل باشد برای پیمان های صنعت نفت مطابق بخشنامه ۲۸۷۱۰۳-۲۸/۱ عمل می شود

برای فهرست بهای رشته های :
  • خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز
  • خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز
  • خطوط لوله گاز شهری

رابطه ضریب تعدیل بدین صورت محاسبه می شود

ES= 0.95 × p × [ (MG/MG0) - 1 ]

ES : تعدیل مربوط به صورت وضعیت کارکرد

P : مبلغ کارکرد دوره ( شامل مبلغ اجرا و مصالح پای کار و مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه )

MG : شاخص مربوط به عملیات لوله گذاری و مکانیکی مربوط به دوره ی انجام کار

MG0 : شاخص مربوط به عملیات لوله گذاری و مکانیکی مربوط به دوره ی سه ماهه مبنای پیمان

 پی نوشت ۱: جهت اطلاعات بیشتر در خصوص شاخص های تعدیل اینجا را مطالعه بفرمایید

پی نوشت ۲: جهت شاخص های فوق از شاخص فصل لوله های اتصال جوشی فهرست بهای پایه ی رشته خطوط انتقال آب ( مبنای پیمان و دوره ی کارکرد ) استفاده می شود.

  • یعنی برای شاخص دوره ی کارکرد صورت وضعیت یا MG ( مثلا صورت وضعیت مربوط به دوره بهار ۹۷ باشد از شاخص فصل لوله های اتصال جوشی فهرست بهای پایه ی رشته خطوط انتقال آب منتشره سازمان برنامه و بودجه مربوط به دوره ی سه ماهه بهار ۹۷ استفاده می کنیم )
  • و در صورتیکه دوره ی مبنای پیمان بطور مثال پاییز ۹۶ باشد بنابراین مقدار MG0 برابر با شاخص فصل لوله های اتصال جوشی فهرست بهای پایه ی رشته خطوط انتقال آب منتشره سازمان برنامه و بودجه مربوط به دوره ی سه ماهه سوم ۹۶ می باشد
روش تعدیل بخش اجرا مربوط به فهرست بهای رشته خطوط گاز شهری ( بخش لوله های پلی اتیلن )

برای قسمت مربوط به لوله های پلی اتیلن مطابق بخشنامه ۲۸۷۱۰۳-۲۸/۱ و بخشنامه م/ف/۸۰۲/۱۵۵ معاونت مهندسی و فناوری به صورت زیر عمل می شود

ES= 0.95 × p × [ (MP/MP0) - 1 ]

ES : تعدیل مربوط به صورت وضعیت کارکرد

P : مبلغ کارکرد دوره ( شامل مبلغ اجرا و مصالح پای کار و مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه )

MP : شاخص مربوط به عملیات لوله گذاری و مکانیکی پلی اتلین مربوط به دوره ی انجام کار

MP0 : شاخص مربوط به عملیات لوله گذاری و مکانیکی پلی اتیلن مربوط به دوره ی سه ماهه مبنای پیمان

 پی نوشت ۱: جهت اطلاعات بیشتر در خصوص شاخص های تعدیل اینجا را مطالعه بفرمایید

پی نوشت ۲: جهت شاخص های قسمت پلی اتیلن از شاخص گروهی فصل چهارم عملیات لوله گذاری لوله های پلی اتیلن فهرست بهای پایه ی رشته شبکه توزیع آب ( مبنای پیمان و دوره ی کارکرد ) استفاده می شود.

  • برای شاخص دوره ی کارکرد صورت وضعیت یا MP ( مثلا صورت وضعیت مربوط به دوره بهار ۹۷ باشد از شاخص گروهی فصل چهارم عملیات لوله گذاری لوله های پلی اتیلن فهرست بهای پایه ی رشته شبکه توزیع آب منتشره سازمان برنامه و بودجه مربوط به دوره ی سه ماهه بهار ۹۷ استفاده می کنیم )
  • و در صورتیکه دوره ی مبنای پیمان بطور مثال پاییز ۹۶ باشد بنابراین مقدار MP0 برابر با شاخص گروهی فصل چهارم عملیات لوله گذاری لوله های پلی اتیلن فهرست بهای پایه ی رشته شبکه توزیع آب آب منتشره سازمان برنامه و بودجه مربوط به دوره ی سه ماهه سوم ۹۶ می باشد
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
انتخاب شاخص برای محاسبه تعدیل
نوشتهٔ بعدی
محاسبه تعدیل کالا ( PROCUREMENT )

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست