اجرای اسپندل و تلسکوپی شیر پلی اتیلن

توضیحات

بعد از جوشکاری شیر پلی اتیلن و قبل از حوضچه گذاری بایستی اسپندیل و تلسکوپی را اجرا کنیم که در اینجا میخواهیم مراحل کار را آموزش تا با آن آشنا شوید.

اسپندیل: میله ای فلزی که از شیر تا حوضچه امتداد دارد و اهرمی جهت باز و بسته کردن شیر می باشد

تلسکوپی: به صورت لوله تسکوپی شکلی است از جنس پلاستیک که از اسپندیل محافظت کرده تا بتواند آزادانه در آن گردش کرده و شیر را باز کند.

توجه داشته باشیم که ارتفاع اسپندیل باید با توجه به سطح تمام شده کف تنظیم شود.

نکته مهم در انتخاب مکان شیر پلی اتیلن توجه به اینکه مکان مورد نظر آبگیر نباشد که حوضچه شیر پر از آب شود.

رعایت ارتفاع متناسب بین حوضچه و آسفالت باید مد نظر قرار داد.

pipejaking gasplus-8
پایپ جکینگ
فهرست