پرسش های متداول نقشه های اجرایی

برای تک تک سوال ها و پاسخ ها فکر و مطالعه شده است و تلاش کردیم که تمامی سوال ها با استفاده از دستورالعمل ها، مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی با لوله های پلی اتیلن و همچنین آیین نامه های داخلی شرکت گاز پاسخ داده شود.

امیدواریم مورد استفاده دوستان و همکاران عزیز قرار گیرد

نقشه ی N3-3033 که برای عبور از مسیل / رودخانه با آب شستگی زیاد استفاده می شود که به صورت بتن با گابیون می باشد. در این نقشه غلافی ( Casing ) باید دو سایز از لوله اصلی ( Carrier ) بزرگتر { در نقشه سایز غلافی ها تعیین شده } و دبل کلتار شده باشد و در زمان اجرا نیز سرتاسر غلافی نوارپیچی سرد شود.

گرده ماهی بر اساس نقشه استاندارد   SM-6021…NO.6   اجرا می شود.

برای عبور از اتوبان ها و  یا جاده اصلی از نقشه استاندارد زیر استفاده می کنیم:

  • برای لوله های پلی اتیلن از نقشه  PE-SM-6022 — با غلاف و بورینگ
  • برای لوله های فلزی از نقشه  SM-6022 — با غلاف و بورینگ

برای عبور از راه آهن از نقشه استاندارد زیر استفاده می کنیم:

  • برای لوله های فلزی از نقشه  SM-6024  — با غلاف و بورینگ

در صورتیکه استفاده از بورینگ امکان پذیر نباشد یا وسایل و امکانات ایجاب نکند میتوان از کول برای عبور از جاده ها و اتوبان ها و راه آهن استفاده کرد. و برای این کار از نقشه استاندار های زیر استفاده می کنیم:

  • برای عبور از اتوبان ها و جاده اصلی از نقشه PE-SM-6023 ( جهت لوله های پلی اتلین ) و SM-6021 ( جهت لوله فلزی ) با غلاف و کول بتنی
  • برای عبور از راه آهن از نقشه استاندارد SM-6025 با غلاف و کول بتنی
بروزرسانی بطور منظم انجام خواهد شد
اگر سوال خود را نیافتید از روش های زیر به ما اطلاع دهید تا به سوال شما پاسخ داده شود:

در ایمیل با ما در ارتباط باشید

ایمیل ارسال کنید و پاسح مناسب دریافت کنید
moein.tavakol@gmail.com

پشتیبان شما هستیم

تماس بگیرد و پاسح مناسب دریافت کنید
۰۹۱۷۱۸۷۳۳۹۲