نظارت

  1. خانه
  2. نمونه‌کار
pipejaking gasplus-8

پایپ جکینگ

پایپ جکینگ توضیحات در شبکه شهری و تغذیه و بر اساس فهرست بهای گاز شهری و فهرست بهای خطوط لوله کمربندی و تغذیه جهت عبور از مکان هایی مثل اتوبان…

بلودان خط فلزی

بلودان خط فلزی در بعضی مواقع بعنوان مثال در مواقع تعمیر و انشعاب گیری و اتفاقات متفرقه نیاز به قطع گاز و انجام کارهایی بر روی شبکه گاز می باشد…

تست لهیدگی

تست لهیدگی توضیحات بازرسی و کنترل کیفی سرجوش های پلی اتیلن شامل سه نوع می باشد: بازسی چشمی ( VT ) بازسی توسط آزمایشات مخرب بازرسی توسط آزمایشات غیر مخرب…

مهار بلودان و درین فیلتر ایستگاه

مهار بلودان و درین فیلتر ایستگاه توضیحات در هنگامی که ایستگاه جهت تعمیرات یا بدلیل مشکلات احتمالی شبکه یا بدلیل تعویض فیلتر ایستگاه، از سرویس خارج می شود برای تخلیه…
فهرست