عمق کانال لوله گاز

در حفاری های شبکه های توزیع، تغذیه و انتقال گاز یکی از مواردی که اهمیت دارد و بایتس طبق استاندارد رعایت شود، عمق کانال لوله گاز می باشد. در زیر پاسخ به این پرسش را بر اساس استاندارد های مختلف بررسی کردیم.

تعریف عمق کانال

منظور از عمق کانال، طبق تعریف فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز و استاندارد IGS، اختلاف ارتفاع بین کف کانال و متوسط رقوم سطح زمین دو طرف کانال می باشد.

عمق کانال در شبکه توزیع

عمق کانال در شبکه توزیع و شبکه های گاز با فشار تا ۶۰ پوند بر اساس دستورالعمل اجرا و راه اندازی شبکه های گازرسانی پلی اتیلن IGS-C-DN-001 به صورت زیر مشخص شده است:

حداقل عمق کانال یک صدوده سانتیمتر بعلاوه قطر لوله و عرض آن برابر چهل سانتیمتر بعلاوه قطر لوله مطابق نقشه استاندارد شماره PE-SM-6021/NO.4 خواهد بود.

تبصره

در صورت تائید نماینده کارفرما در زمینهای صخرهای و سنگی حداقل عمق کانال شصت سانتی متر بعلاوه قطر لوله خواهد بود. همچنین در اینصاورت می بایسات یک دال بتونی(موزاییک ۳۰*۳۰ساانتیمتر) روی خاک نرم قرار گرفته و روی آن نوار زرد اخطار قرار داده شود.

عمق کانال در شبکه تغذیه

عمق کانال در شبکه تغذیه و شبکه های گاز با فشار ۲۵۰ تا ۳۵۰ پوند بر اساس دستورالعمل اجرا و راه اندازی شبکه های تغذیه IGS-C-DN-100 به صورت زیر مشخص شده است:

در خارج از حریم شهر ها

حداقل عمق کانال در زمین های مختلف به شرح ذیل می باشد.

الف- در زمینهای کشاورزی و زراعی قطر لوله به علاوه یکصد و سی (١٣٠سانتیمتر)

ب – مناطق کوهستانی و با بافت سنگی قطر لوله به علاوه هشتاد (٨٠سانتیمتر)

ج – در سایر موارد قطر لوله به علاوه یکصد و ده (١١٠سانتیمتر)

در حریم شهر ها و محدوده فشار ٢۵٠الی ٣۵٠ پوند

اجرای خطوط تغذیه محدوده فشار بیش از ٢۵٠الی ٣۵٠پوند بر اینچ مربع در داخل حریم شهر بر اساس ضوابط مندرج در کتابچه مقررات حریم مجاز بوده و حداقل عمق کانال بر اساس مندرجات کتابچه حریم ٢ متر به اضافه قطر لوله می باشد. لازم بذکر است اجرای این خطوط در محدوده قانونی شهر ممنوع می باشد.

جهت خطوط تغذیه ٢۵٠ پوند در معابر شهری

حفر کانال در داخل محدوده شهری مطابق نقشه استاندارد  SM-6021/No.4 صورت می گیرد و حداقل عمق کانال ٢ متر بعلاوه قطر لوله خواهد بود.

عمق کانال در خطوط انتقال گاز

عمق کانال در شبکه انتقال گاز با فشار تا ۱۴۰۰ پوند بر اساس دستورالعمل اجرا و راه اندازی خطوط انتقال گاز فشار قوی IGS-C-PL-100 به صورت زیر مشخص شده است:

حداقل عمق کانال در زمین های مختلف به شرح ذیل می باشد:

الف- در زمین های مسطح قطر لوله به علاوه یکصد وسی (۱۳۰سانتیمتر)

ب – زمین های منطقه تپه ماهوری قطر لوله به علاوه یکصد و ده (۱۱۰سانتیمتر)

ی –مناطق کوهستانی سنگی سخت (انفجاری) قطر لوله به علاوه هشتاد (۸۰سانتیمتر)

عمق کانال در حریم جاده

در زمانیکه حفاری در مناطقی انجام می شود که تجاوز به حریم داشته باشیم ( یعنی در منطقه ای کمتر از حریم قانونی اداره راه و با مجوز در حال حفاری هستیم) عمق کانال حداقل ۲ متر از روی لوله در نظر گرفته می شود مگر اینکه کانال سنگی باشد و به تشخیص دستگاه نظارت امکان کاهش عمق وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

شبکه پلی اتیلنشبکه فلزیعملیات اجرایی
نوشتهٔ پیشین
دستورالعمل بستن پیچ و مهره
نوشتهٔ بعدی
متغیر های اساسی تست جوشکار بر اساس استاندارد API 1104
مطالب مرتبط