نحوه محاسبه آسفالت فهرست بها

از جمله موضوعاتی که دوستان و همکاران در پروژه های گازرسانی با آن برخورد می کنند بحث نحوه محاسبه آسفالت فهرست بها می باشد که بیشتر در خصوص فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهری که مرتبط با گازرسانی داخل شهرها و روستاها می باشد بنابراین ابتدا در خصوص محاسبه این موضوع می پردازیم.

آیتم های آسفالت در فهرست بها

در فهرست بها تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهری آیتم هایی که برای محاسبات مرتبط با آسفالت در فصل سیزدهم (کارهای خاکی) به صورت ذیل می باشد:

آیتم های محاسبات آسفالت در فهرست بها تاسیسات نفت وگاز رشته خطوط لوله گاز شهری سال 1397-فصل سیزدهم
آیتم های محاسبات آسفالت در فهرست بها تاسیسات نفت وگاز رشته خطوط لوله گاز شهری سال ۱۳۹۷-فصل سیزدهم

در قسمت تخریب آسفالت دو مورد محاسبه آمده است یکی تا ضخامت ۵ سانتیمتر و اضافه بها مازاد بر ۵ سانتیمتر که مربوط به آیتم های ۱۳۰۳۰۰۱ و ۱۳۰۳۰۰۲ می باشد و در حالت دوم محاسبات برای تا ضخامت ۷ سانتیمتر و مازاد بر ۷ سانتیمتر که مربوط به آیتم های ۱۳۰۳۰۰۳ و ۱۳۰۳۰۰۴ می باشد.

معمولا در محاسبات مرتبط با خطوط لوله گاز شهری بدلیل اینکه بطور معمول بنیاد مسکن ضخامت آسفالت های تحت نظارت را بین ۵ تا ۷ سانتیمتر اجرا می کند در دفترچه پیمان آیتم های ۱۳۰۳۰۰۱ و ۱۳۰۳۰۰۲ ( تا ضخامت ۵ سانتیمتر و مازاد بر ۵ سانتیمتر) در نظر گرفته می شود.

البته نکته دیگر اینکه زمانیکه برای برش آسفالت استفاده از کاتر مقدور نباشد یا با استفاده از کاتر قادر به برش نباشیم و نیاز به وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی باشد برای محاسبه آسفالت باید از آیتم های ۱۳۰۳۰۰۳ و ۱۳۰۳۰۰۴ استفاده کرد.

همچنین در لیست قیمتی فهرست بها همانطور که مشاهده می کنید قیمت برای آیتم های ۱۳۰۳۰۰۳ و ۱۳۰۳۰۰۴ (تا ضخامت ۷ سانتیمتر و مازاد بر ۷ سانتیمتر) درج نشده است که در صورتیکه در محاسبات اولیه پیمان منطقه مورد نظر نیاز به محاسبه چنین آیتم هایی داشت با استفاده از نرخ عوامل و آیتم های ۱۳۰۳۰۰۱ و ۱۳۰۳۰۰۲ برای این دو آیتم نیز در ابتدای براورد پیمان قیمت تعیین می شود.

خط دادن برای کاتر آسفالت

در هنگام خط دادن برای کاتر آسفالت نکته قابل توجه عرضی می باشد که باید برای رنگه ریزی خط روی آسفالت باید در نظر گرفت چون برای محاسبه خسارت دهیاری ها و شهرداری ها بخش ساختمانی عرض های متفاوتی را در نظر می گیرد بنابراین باید ابتدا از بخش ساختمانی حداقل و حداکثر عرض مورد نظر جهت محاسبات را سوال کرد و بعد از آن عرض رنگه ریزی در آسفالت را تعیین کنیم.

نکات عرض برش آسفالت

نکته ۱: در استان فارس عرض مورد نظر جهت برش آسفالت در حال حاضر ۶۰ سانتیمتر می باشد و در صورتیکه نیاز به برش با عرض بیشتر باشد باید ابتدا هماهنگی صورت گیرد.

نکته ۲: در صورتیکه نیاز به اجرای کانال مشترک ( دو لوله در یک کانال مطابق نقشه استاندارد PE-SM-6021 و SM-6021) باشد باید حداقل عرض را یک متر و ده سانتیمتر (۱٫۱۰) در نظر گرفت.

نکته ۳: بهتر است پاکت بیل دارای گوشواره یا زائده نباشد تا کمترین خسارت به آسفالت وارد شود.

محاسبه آیتم های مرتبط با آسفالت فهرست بها

در بحث تخریب مثلا در صورتیکه ضخامت آسفالت ۷ سانتیمتر باشد اندازه آیتم ۱۳۰۳۰۰۱ برابر طول ضربدر عرض و برای آیتم ۱۳۰۳۰۰۲ طول ضربدر عرض ضربدر ۲ ( ۲ سانتیمتر مازاد بر ۵ سانتیمتر) می باشد.

برای محاسبه برش آسفالت آیتم های۱۳۰۴۰۰۱ (تا ضخامت ۷ سانتیمتر) و ۱۳۰۴۰۰۲( مازاد بر ضخامت ۷ سانتیمتر) می باشد که چون این آیتم ها برای هر خط برش است بنابراین یک ضریب تشابه ۲ برای این دو آیتم در نظر می گیریم. برای محاسبه آیتم های آسفالت یک فایل اکسل فرمول بندی شده آماده شده که شما می توانید به راحتی با دادن طول آسفالت و ضخامت آسفالت تمامی محاسبات را انجام دهید.

اکسل محاسبات آسفالت فهرست بها تاسیسات نفت و گاز

محاسبه ضخامت آسفالت برای طول ها و ضخامت های مختلف یک گزارش

مشکل بعدی در گزارشات مرتبط با آسفالت اینکه در یک گزارش ممکن است ما طول های مختلف و ضخامت های مختلف از آسفالت داشته باشیم خب در این حالت راه حل چیست؟

در محاسبات عددی و محاسبات مهندسی برای میانگین گیری روش های مختلف داریم و همچنین انواع میانگین گیری وجود دارد که هر کدام با توجه به روش کار و نوع آن باید از یک روش خاص میانگین گیری استفاده کنیم.

انواع میانگین گیری
  • میانگین حسابی
  • میانگین هندسی
  • میانگین هارمونیک
  • میانگین وزنی

بر اساس آمار، محاسبات عددی، محاسبات مهندسی و ریاضیات کاربردی و همچنین نوع کاری که ما مد نظر داریم بهترین نوع میانگین در این حالت میانگین وزنی می باشد.

میانگین وزنی

برای محاسبه میانگین وزنی یک مجموعه عامل‌های نابرابر، برای هر یک از عامل‌ها، وزن یا ارزش معینی در نظر گرفته می‌شود و سپس آن عامل در وزن معین ضرب می‌گردد سپس جمع این رقم های به دست آمده بر مجموع وزن ها تقسیم می‌شود. به زبان ریاضی می توان میانگین وزنی را بدین صورت نوشت:

میانگین وزنی
میانگین وزنی

اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم در واقعیت مقدار طول و ضخامت را با هم در نظر میگیریم و اثر ضخامت را برای هر مقدار طول در نظر گرفته و یک ضخامت میانگین برای کل طول اسفالتی که برای آن گزارش داریم محاسبه می کنیم و سپس برای کل گزارش آن روز خاص یک ضخامت میانگین یکسان خواهیم داشت.

برای سادگی کار یک فایل اکسل برای محاسبه ضخامت میانگین آسفالت فرمول گذاری شده که شما به راحتی با دادن طول های مختلف و ضخامت های مختلف میانگین ضخامت کل را محاسبه و در اختیارتان قرار می دهد.

اکسل محاسبه ضخامت میانگین

تا اینجا با نحوه محاسبه آسفالت فهرست بها و آیتم های مرتبط با فهرست بها در خصوص آسفالت آشنا شدیم و توضیحات لازم داده شد و نحوه محاسبه و فایل اکسل محاسبه آیتم های فهرست بها و همچنین نحوه میانگین گیری ضخامت اسفالت به همراه اکسل محاسبه میانگین ضخامت بررسی و ارائه شد تا همکاران و دوستان عزیز در این خصوص مشکلی نداشته باشند و بتوانند به راحتی مباحث مرتبط با آسفالت فهرست بها را بررسی و تایید کنند.

پی نوشت ها

پی نوشت ۱: در آیتم های تخریب تمامی موارد از تخریب، کندن، توده کردن آسفالت، بارگیری، حمل آسفالت و تخلیه آن در آیتم ها در نظر گرفته شده است بنابراین هیچگونه آیتم دیگری در این خصوص تعلق نمی گیرد.

پی نوشت ۲: طبق ماده ۳ فصل اول مشخصات فنی فلزی از نقطه نظر ایمنی برداشت آسفالت کاتر زده شده زمانی باید باشد که متعاقب آن حفاری صورت گیرد.

پی نوشت ۳: آیتم آسفالت فقط در فهرست بها خطوط لوله گاز شهری داریم و در فهرست بها خطوط لوله کمربندی و فهرست بها خطوط لوله انتقال نداریم بنابراین اگر به صورت خاص نیاز به همچنین آیتمی باشد در مرحله برآورد پیمان این ایتم به صورت ستاره دار اضاف خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

آموزشآیتم های فهرست بهاصورت وضعیت
نوشتهٔ پیشین
دستورالعمل حفاری و خاکبرداری
نوشتهٔ بعدی
محاسبه چاله آزمایشی
مطالب مرتبط