در زمان اجرای پروژه علاوه بر مسایل استانداردی و دستورالعمل های اجرایی و فنی، باید در خصوص موضوعات ایمنی کار و موارد HSE توجه ویژه ای داشته باشید و در این دسته بندی تلاش کردیم مواردی که ضروری تر هست را توضیح دهیم.

Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
WhatsApp
Search
Generic filters