ارسال شده توسط معین الدین توکل

  1. خانه
  2. معین الدین توکل

محدودیت زمانی استفاده از PQR

بعد از تعیین تعداد WPS بایستی برای هر WPS، یک تاییدیه روش جوشکاری یا همان PQR اخذ شود و حالا سوال اینجاست که آیا استفاده از مدرک PQR محدودیت زمانی (time limit) دارد؟ به عنوان مثال آیا مدرک PQR با تاریخ ۱۰ سال پیش، در پروژه ای که قرار است اجرا شود، قابل استفاده است؟ ودر نهایت سوال اصلی اینکه محدودیت زمانی استفاده از PQR در جوشکاری فلزی چقدر می باشد؟

پاسخ پرسش

برابر بند QW-100.3 کد، استفاده از هر یک از مدارک WPS-PQR-WPQ تایید صلاحیت شده (qualified) در هر تاریخ گذشته (۱۹۶۲ میلادی به بعد) پذیرفته است. تفسیر شماره IX-04-10 که در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۴ میلادی انتشار یافته است نیز به آن صحه گذارده است. یادآور می گردد کارفرما یا یک مشخصات فنی می تواند الزامات دیگری در این مورد لحاظ کرده باشد مانند انجام آزمون PQR پیش از آغاز پروژه در حضور ناظران یا استفاده از مدرک PQR ی که بیش از ۳ سال ( کد هر ۳ سال یکبار ویرایش می گردد) از زمان تهیه آن سپری نشده باشد.

Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
WhatsApp