بخشنامه های مرتبط با صورت وضعیت

جدیدترین دستورالعمل ها در خصوص جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز ↓
تمامی بخشنامه های ابلاغی از طرف سازمان برنامه و بودجه و همچنین ابلاغی معاونت مهندسی وزارت نفت در خصوص صورت وضعیت ها بارگذاری شده است لذا در صورتیکه بخشنامه مورد نظر خود را نیافتید از روش های زیر به ما اطلاع دهید تا بخشنامه مورد نظر شما اضافه گردد
در ایمیل با ما در ارتباط باشید

ایمیل ارسال کنید و پاسخ مناسب دریافت کنید
moein.tavakol@gmail.com

پشتیبان شما هستیم

تماس بگیرد و پاسخ مناسب دریافت کنید
۰۹۱۷۱۸۷۳۳۹۲

فهرست