دستورالعمل پرتونگاری

دستورالعمل پرتونگاری به شماره شناسه INRARP6CP05 با عنوان قواعد کار با پرتو در رادیوگرافی صنعتی می باشد که وزارت نفت نیز به زیرمجموعه خود ابلاغ کرده است. این دستورالعمل راهنمایی در جهت ارزیابی ریسک و افزایش ایمنی کار بسیار اهمیت دارد و از وظایف مسئول ایمنی در پروژه پیگیری این موضوع و رعایت موارد ایمنی و اخذ پروانه پرتونگاری در این باره می باشد.

هدف

هدف این مجموعه، مشخص نمودن معیارهای حفاظتی بمنظور حصول اطمینان از عدم تجاوز از حدود دز مشخص شده در استانداردهای پایه حفاظت دربرابر اشعه و رعایت اصل حداقل موجه شدنی (ALARA) در رادیوگرافی صنعتی می باشد.  این مجموعه مبین ضوابط فیزیکی برای رادیوگرافی صنعتی، روش های اجرائی استفاده از تجهیزات رادیوگرافی صنعتی و ضوابط مراقبت های پرتویی است. آگاهی و استفاده از این مجموعه، عملیات ایمن رادیوگرافی صنعتی با شرایط گوناگون کاری را تضمین خواهد کرد.

دامنه کاربرد

  • این مدرک در راستای اجرای قانون حفاظت دربرابر اشعه کشور مصوب سال ۱۳۶۸ در زمینه کاربردهای پرتونگاری صنعتی تهیه شده است. همچنین این مدرک بعنوان مبنائی جهت مشخصات تجهیزات و روی ههای کاری جهت استفاده ایمن از تجهیزات پرتونگاری صنعتی تدوین گردیده است.
  • مدرک حاضر در مورد تجهیزات پرتونگاری صنعتی که با استفاده از پرتوهای ایکس تولید شده توسط دستگاه های الکترونیکی یا پرتوهای ناشی از چشمه های رادیواکتیو و بمنظور ایجاد تصویر از ساختار داخلی مواد مورد استفاده قرار می گیرند کاربرد دارد.
  • مدرک حاضر در مورد دستگاه های کمیت سنجی که در آنها با استفاده از پرتوها اقدام به سنجش یک کمیت مانند ضخامت مواد می گردد و هدف تصویر برداری از ماده نیست نمی باشد. قواعد کار با پرتو در کاربرد کمیت سنج ها در این زمینه جداگانه از طرف واحد قانونی تهیه شده است.
  • مدرک حاضر در مورد دستگاه های آنالیز مواد با اشعه ایکس که در آنها با استفاده از پرتوها اقدام به تعیین عناصر تشکیل دهنده مواد، ساختار کریستالی مواد و مواردی از این قبیل می گردد و هدف تصویر برداری از ماده نیست نمی باشد. مدرک مربوطه در این زمینه از طرف واحد قانونی تهیه شده است.
  • مدرک حاضر در مورد دستگاه هائی که دارای کاربرد امنیتی مانند کنترل بار بوده و در آنها با استفاده از پرتوها اقدام به شناسائی بسته ها ونامه ها می گرددنمی باشد. مدرک حاضر درمورد دستگاه های با کاربردخاص نیزکاربرد نداشته و در ارتباط با مقررات حاکم بر اینگونه دستگاه ها باید بطور جداگانه با واحد قانونی مشاوره گردد.

دانلود دستورالعمل پرتونگاری


دستورالعمل پرتونگاری – قواعد کار با پرتو در رادیوگرافی صنعتی


چک لیست ممیزی شرکت های رادیوگرافی  شرکت ملی گاز ایران


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دستورالعمل هارادیوگرافیشبکه فلزی
نوشتهٔ پیشین
دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت
نوشتهٔ بعدی
فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز – سال ۱۴۰۲
مطالب مرتبط