ایستگاه تقلیل فشار گاز کابینتی

در زیر نقشه های مکانیکال و کابین مربوط به ایستگاه تقلیل فشار گاز کابینتی به تفکیک فشار خروجی به شرح زیر در اختیار شما همراهان قرار دادیم. نقشه های ایستگاه گاز کابینتی زیر به عنوان یکی از انواع ایستگاه های گاز بر اساس آخرین ویرایش و به صورت پیشنهادی و از نقشه های تیپ شرکت ملی گاز ایران می باشد.

ایستگاه ها از نظر ظاهری به دو شکل مسطح و کابینتی تقسیم بندی می شوند. ایستگاه های کابینتی معمولا در مواقعی که کمبود فضا باشد و به صورت کامپکت از این نوع ایستگاه استفاده می کنند که برای ظرفیت ها و فشار ورودی و خروجی نقشه های مختلفی دارد که در زیر نقشه های تیپ این نوع ایستگاه گاز در اختیار شما دوستان قرار دادیم.

ایستگاه تقلیل فشار کابینتی با فشار خروجی ۶۰ پوند

ایستگاه گاز کابینتی با فشار ورودی ۶۰ پوند

در این بخش نقشه های مرتبط با ایستگاه های کابینتی با فشار گاز ورودی ۶۰ پوند و خروجی ۶۰ پوند در ظرفیت های مختلف قرار دادیم.


۶۰٫۶۰٫۴۰۰-۱٫۳    |   ۶۰٫۶۰٫۴۰۰-۱٫۲    |    ۶۰٫۶۰٫۴۰۰-۱٫۱ 


۶۰٫۶۰٫۴۰۰-۲٫۳    |   ۶۰٫۶۰٫۴۰۰-۲٫۲    |    ۶۰٫۶۰٫۴۰۰-۲٫۱ 


 ۶۰٫۶۰٫۱۰۰۰-۳   |  ۶۰٫۶۰٫۱۰۰۰-۲    |  ۶۰٫۶۰٫۱۰۰۰-۱


۶۰٫۶۰٫۲۵۰۰-۳   |  ۶۰٫۶۰٫۲۵۰۰-۲   | ۶۰٫۶۰٫۲۵۰۰-۱


۶۰٫۶۰٫۴۰۰-۴۶۰٫۶۰٫۴۰۰-۳  |  ۶۰٫۶۰٫۴۰۰-۲  | ۶۰٫۶۰٫۴۰۰-۱


 

ایستگاه کابینتی با فشار ورودی ۲۵۰ پوند

در این بخش نقشه های مرتبط با ایستگاه های کابینتی با فشار گاز ورودی ۲۵۰ پوند و خروجی ۶۰ پوند در ظرفیت های مختلف قرار دادیم.


۲۵۰٫۶۰٫۴۰۰-۱٫۱


۲۵۰٫۶۰٫۴۰۰-۲٫۳  |  ۲۵۰٫۶۰٫۴۰۰-۲٫۲  | ۲۵۰٫۶۰٫۴۰۰-۲٫۱


۲۵۰٫۶۰٫۱۰۰۰-۳۲۵۰٫۶۰٫۱۰۰۰-۲ | ۲۵۰٫۶۰٫۱۰۰۰-۱


۲۵۰٫۶۰٫۲۵۰۰-۲


۲۵۰٫۶۰٫۵۰۰۰-۴۲۵۰٫۶۰٫۵۰۰۰-۳۲۵۰٫۶۰٫۵۰۰۰-۲ | ۲۵۰٫۶۰٫۵۰۰۰-۱


۲۵۰٫۶۰٫۱۰۰۰۰-۴ ۲۵۰٫۶۰٫۱۰۰۰۰-۲ | ۲۵۰٫۶۰٫۱۰۰۰۰-۱


 

ایستگاه کابینتی با فشار خروجی ۲۵۰ پوند

در این بخش نقشه های مرتبط با ایستگاه های کابینتی با فشار گاز خروجی ۲۵۰ پوند در ظرفیت های مختلف قرار دادیم که البته فشار ورودی نیز ۲۵۰ پوند می باشد.


۲۵۰٫۲۵۰٫۱۰۰۰-۳ ۲۵۰٫۲۵۰٫۱۰۰۰-۲ | ۲۵۰٫۲۵۰٫۱۰۰۰-۱


۲۵۰٫۲۵۰٫۲۵۰۰-۳۲۵۰٫۲۵۰٫۲۵۰۰-۲ | ۲۵۰٫۲۵۰٫۲۵۰۰-۱


۲۵۰٫۲۵۰٫۵۰۰۰-۴۲۵۰٫۲۵۰٫۵۰۰۰-۳۲۵۰٫۲۵۰٫۵۰۰۰-۲ | ۲۵۰٫۲۵۰٫۵۰۰۰-۱


۲۵۰٫۲۵۰٫۱۰۰۰۰-۴۲۵۰٫۲۵۰٫۱۰۰۰۰-۳۲۵۰٫۲۵۰٫۱۰۰۰۰-۲ | ۲۵۰٫۲۵۰٫۱۰۰۰۰-۱


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

ایستگاه های تقلیل فشار گاز
نوشتهٔ پیشین
کد خطای دستگاه الکتروفیوژن البرز
نوشتهٔ بعدی
انتخاب الکترود
مطالب مرتبط